Landets beste sjømat? | Kvalitet i alle ledd | Våre kundar| Dette er Hjønnevåg | Ta gjerne kontakt! | Oppskrifter og mattips
 

 

 

 
 
 

   

Våre kundar

Hjønnevåg si omsetning kjem i all hovudsak frå avtalar med butikkjeder og grossistar/distributørar. Det betyr at mesteparten av det vi produserar kan du finne i ferskvarediskar, kjølediskar og frysediskar i heile Norge.

Hjønnevåg har hatt ein fin og jevn vekst i mange år, og vi velger å tru at årsaka til dette er både gode produkt og fornøyde kundar! 
   
 
 
Startsida Epost  
 
Attende Brødrene Hjønnevåg AS