Landets beste sjømat? | Kvalitet i alle ledd | Våre fornøyde kundar
 
 

 

Våre fornøyde kundar

Hjønnevåg si omsetning kjem i all hovudsak frå avtalar med butikkjeder og grossistar/distributørar. Det betyr at mesteparten av det vi produserar kan du finne i ferskvarediskar, kjølediskar og frysediskar i heile Norge.

Hjønnevåg har hatt ein fin og jevn vekst i mange år, og vi velger å tru at årsaka til dette er både gode produkt og fornøyde kundar!


Besøk gjerne nokon av våre kundar:


 


 
 
Dette er Hjønnevåg | Ta gjerne kontakt! | Oppskrifter og mattips